\"\"
\"\"
Th.S Nguyễn Hoà Bình đi chúc mừng các thành viên
\"\"
Trao giải Người bán tiêu biểu tại HCM (Thuộc về thành viên thegioinuochoa)
\"\"
Game Thi uống bia
\"\"
Rick Rodgers - Người thắng cuộc
\"\"
Thành viên cùng chụp ảnh kỷ niệm
\"\"
Game Thử tài đoán vật - Cả 2 đội cùng chiến thắng
\"\"
Th.S Nguyễn Hoà Bình tổng kết năm 2008 và định hướng năm 2009
\"\"
Các thành viên trao đổi và bàn luận