Viện màu sắc Pantone chọn "Classic Blue" - Xanh Cổ Điển trở thành sắc màu của năm 2020.

"Nhiều người trong chúng ta xem năm 2020 là năm của tương lai, nhưng hiện tại chúng ta đang ở đây", phó chủ tịch Viện màu sắc Pantone, Laurie Pressman cho biết. "Ở đây" là một nơi không ổn định. Phương tiện truyền thông xã hội chiếm lấy sự chú ý của chúng ta và phát rộng những mối lo sợ. Sự thật đang bị thách thức bởi các bộ máy truyền thông đại chúng. Và trong tất cả những điều này, Pantone phải đối mặt với quyết định đưa ra màu sắc thể hiện rõ nhất xu hướng tư tưởng trong năm sau. Chúng tôi đã quay trở lại với nhóm màu xanh dương, nơi chúng ta đã từng và là nơi của chúng ta hiện tại. Chỉ cần không biết đi đâu và tin tưởng ai... xanh dương mang đến cảm giác bình yên và tĩnh tại, nó giúp chúng ta có được sự tự tin để tiến về phía trước."

VANI!