Fabergé được thành lập vào năm 1922 tại Paris bởi Eugene F và Alexander Fabergé.

Hãng nước hoa Brut Parfums Prestige có 27 mẫu nước hoa trong kho tàng nước hoa của chúng tôi. Brut Parfums Prestige là một thương hiệu nước hoa lâu đời. Phiên bản nước hoa đầu tiên được sản xuất vào năm 1938 và mới nhất là vào năm 2010. Trong đó, nước hoa Brut Parfums Prestige có 14 chai nước hoa nam, 12 chai nước hoa nữ.