InStyle được thành lập vào năm 1994 và là một trong những tạp chí đầu tiên về loại hình tập chí có mặt của những nghệ sĩ âm nhạc hay những diễn viên nổi tiếng làm mẫu trên trang bìa, trong khi phần lớn các tạp chỉ khác chỉ đưa hình ảnh những vật mẫu lên trên trang bìa cảu họ. Tạp chí cũng hợp tác với những người nổi tiếng, người thành lập những công ty riêng và muốn được mọi người biết đến.