Jennifer Aniston là một nhãn hiệu nước hoa mới, phiên bản nước hoa đầu tiên được ra mắt vào năm 2010 và mới nhất đến nay vào năm 2014.