Thương hiệu So...? đã đạt được rất nhiều giải thưởng danhnh giá, đã có mặt ở hơn 30 quốc gia và 5 châu lục khác trên toàn thế giới.